Salmebok_kors
Velkommen til

Den norske kyrkjas gudstenestebibliotek

•    For kyrkjelydar, kyrkjeleg tilsatte og privatkundar
•    Dei digitale løysingane frå Eide forlag er laga i tett samarbeid med Kyrkjerådet

Den norske kyrkjas gudstenestebibliotek
inneheld digitale utgåver av salme- og gudstenestebøkene til Den norske kyrkja:
•    Liturgisk musikk for Den norske kyrkja
•    Tekstbok for Den norske kyrkja
•    Salmedatabasen for Den norske kyrkja (Norsk salmebok)
•    Salmedatabasen for Den norske kyrkja / Nye salmar
•    Koralbokdatabasen for Den norske kyrkja (Norsk koralbok)
•    Digital besifringssalmebok
•    Hymns in English

KLIKK HER for informasjon om dei ulike modulane

KLIKK HER for prisar/bestilling

KLIKK HER for å bestille trykte utgåver av salme- og gudstenestebøkene

Nye salmar – et kontinuerleg arbeid
Som del av det kontinuerlege salmearbeidet veljer Kyrkjerådet jamleg ut nye salmar til salmedatabasen. Dei nye salmane publiserast digitalt (via abonnement) i Salmedatabasen til Den norske kyrkja / Nye salmar. Forfattarar og komponistar kan sende inn bidrag til vurdering.
Her er oversikt over dei nye salmane (PDF):
•    Nye salmar – Pulje 1 (2017–2018)
•    Nye salmar – Pulje 2 (2018–2020)
•    Nye salmer – Pulje 3 (2020–2021)

Meir informasjon om Kyrkjeådet sitt arbeid med nye salmar

Nyheiter og oppdateringar

26.08.2022
Nye salmar i salmedatabasen
23 nye salmar (digitale tilleggssalmar, pulje 3) er no tilgjengeleg i Den norske kyrkjas salmedatabase / Nye salmar. Salmane er utvalt av Kyrkjerådet og inneheld tekstar m.a. frå Eggehorn, Ellingsen, Hoem, Melve, Rem og Reitan og dessutan melodiar m.a. frå Bakkevig, Kleveland, Overøye, Tveit, Tøsse og Øvergård. Sjå heile oversyna og les om salmane her: Nye salmar / Pulje 3

23.02.2021
Oppdatering av gudsteneste.no
Kyrkjemøtet for Den norske kyrkja vedtok i 2019 justeringar av Ordning for hovudgudstenesta (2011). Justeringa gjeld både ein del av dei liturgiske tekstane og den liturgiske musikken som vart vedtekne på Kyrkjemøtet i 2017.
Gudsteneste.no er no oppdatert med all den nye liturgiske musikken (2020). Den liturgiske musikken frå 2011 ligg inne i ein eigen modul. Gudstenesteplanleggjaren og innhaldet der frå tidlegare versjon av gudsteneste.no er no tekne bort. Når det gjeld struktur og innhald i gudstenesta, viser vi til nettsida til Den norske kyrkja: www.kirken.no/liturgi.


23.02.2021
For privatkunder
Eide forlag tilbyr no digitale utgåver av alle modular i gudstenestebiblioteket til Den norske kyrkja (gudsteneste.no) også for privatkundar. Sjå nærmare informasjon på menylinja: Abonnementsvilkår og Prisar/Bestilling.


23.02.2021
Norsk salmebok app
Norsk salmebok appLast ned appen i dag og få direkte tilgang til alle salmane i Norsk salmebok med tekst, notar og innspelingar. Gode søkjemoglegheiter på titlar, salmenummer, formuleringar og ord i salmetekstar.
Appen kan nyttast på alle berbare medium som telefonar og nettbrett. Han fungerer like godt på iPhone som Android.
Tilgjengeleg der du kjøper appar (søk på “norsk salmebok”).
Kr 22,– (inkl. mva.) per månad.
Abonnement gjeld til det blir sagt opp. Sjå introduksjonsvideo her.