Moduler

DEN NORSKE KIRKES GUDSTJENESTEBIBLIOTEK

De digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid mellom Kirkerådet og Eide forlag • Liturgisk musikk for Den norske kirke
  • Modulen inneholder liturgisk musikk for menighet, liturg og medliturg.
  • Filene ligger i to formater, et som er tilpasset storskjerm og et som er tilpasset utskrift.
  • Tekstene til de liturgiske ledd finnes på bokmål og nynorsk. Menigheten velger sin faste målform i modulen, men valget kan overstyres når det er ønskelig. Alle filer er delt opp i nynorsk eller bokmål.
  • Gudstjenestens struktur og innhold kan lastes ned fra www.kirken.no/liturgi
 
 • Den norske kirkes salmedatabase
  • Inneholder alle salmene fra Norsk salmebok 2013.
  • Abonnement på denne databasen gir ubegrenset bruk av salmer i egen menighet.
  • Tilrettelagt for storskjermvisning og papirutskrift.
  • Storskjermvisning har noter og godt lesbar tekst direkte i notebildet.
  • Papirutskrift er tilpasset A5 agenda, men bildet kan også tilpasses andre format.
  • Man kan velge mellom å vise første vers med noter og fra vers 2 med tekst, eller kun tekst fra og med vers 1.
  • Salmene kan lastes ned slik at nettilgang ikke er nødvendig ved fremvisning.
  • Salmene er sunget inn med orgel/vokal samt i singback-versjon (kun orgel).
  • Før søndagens gudstjeneste (eller annet arrangement i menigheten) må salmer registreres for bruk. Slik sikres rettighetshavere royalty.
  • Abonnement på Den norske kirkes salmedatabase inkluderer også abonnement på databasen med Nye salmer.
  • I denne modul inngår også abonnement på Norsk salmebok 2013, Digital besifringssalmebok og Hymns in English uten noen ekstra kostnader.
    
 • Den norske kirkes salmedatabase / Nye salmer
  • I denne salmedatabasen legges kontinuerlig inn salmer i tillegg til de som står i Norsk salmebok 2013.
  • Salmediktere, komponister og andre inviteres til å sende inn salmer. Kirkerådet vurderer disse og vedtar hvilke som skal legges inn i databasen.
  • Oppdatert liste over nye salmer: Pulje 1, Pulje 2 og Pulje3.
  • Flere av de nye salmene er spilt inn i Ilen kirke, Trondheim ("Salmer i livet") - KLIKK HER
  • Abonnenter på Den norske kirkes salmedatabase har tilgang til de nye salmene uten ekstra kostand.

 • Digital besifringssalmebok
  • Noter med besifring til alle salmer i Norsk salmebok 2013.
  • PDF-filer som kan benyttes på lesebrett etc. om man f.eks. legger notene i lagringsmedia (Dropbox o.l.).
  • Disse verkene kan også kjøpes enkeltvis fra www.cantando.com gjennom å søke på verkets tittel.
  • Abonnenter på Den norske kirkes salmedatabase har tilgang til denne modulen uten ekstra kostand.
 
 •  Den norske kirkes koralbokdatabase
  • Noter med sats til alle salmer i Norsk salmebok 2013.
  • Databasen inneholder også Norsk koralbok, bind 3 (korsatser og satser til bibelske salmer og liturgiske sanger (900-991)
  • Muligheter for transponering. PDF-filer som kan benyttes på lesebrett etc. om man f.eks. legger notene i lagringsmedia (Dropbox o.l.).
  • Koralbokdatabasen gir kirkemusikeren mulighet til å skrive ut én og én koral og på en enkel måte sette sammen en egen kjøreplan for musikken i gudstjenesten.
 
 • Tekstbok for Den norske kirke
  • Tekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011, med de tilpasninger som er gjort av Kirkerådet med tanke på tekstlesning.
  • Her kan en velge dagens tekster direkte knyttet opp til kirkeårsdag og tekstrekke.
  • Teksten kan enkelt legges over til PowerPoint eller annet fremvisningsprogram, og kan skrives ut for tekstleser og prest.
 
 • Hymns in English
  • 95 gamle og nye salmer fra Norsk salmebok med engelsk tekst, både originaltekster på engelsk og norske salmer oversatt til engelsk.
  • Godt verktøy for fremmedspråklige ved gudstjenester og i gudstjenester på engelsk.
  • Abonnenter på Den norske kirkes salmedatabase har tilgang til denne modulen uten ekstra kostnad.

EKSTRA DIGITALE RESSURSER FRA EIDE FORLAG
Disse løsninger har Eide forlag selv utarbeidet.
 • Eides salmedatabase Eides salmedatabase
  • Denne salmedatabasen er en ekstra ressurs tilbudt fra Eide forlag. Denne inneholder salmer som ikke står i Norsk salmebok 2013.
  • Eides salmebokdatabase blir oppdatert og utvidet førtløpende med nye og eldre salmer, og inneholder i tillegg mer folkelige sanger som kan passe, øvrige salmer fra bedehusmiljøet og lignende. Kunder av denne basen blir også utfordret til å gi forlaget forslag på salmer som det er naturlig å ta inn.
  • For å finne salmer kan en søke på tittel, opphavsmann eller ut fra kirkeårstid eller register. Salmene leveres med første vers i noter og resten av versene i tekst. Det er også mulig å velge kun tekst på salmene. PDF leveres i to formater, et for storskjerm og et for utskrift i A5-format.
  • Hver gang en salme tas ut til bruk, registreres dette på en enkel måte slik at  rettighetshaveren får sin andel av bruken.
  • Salmene som er med i Eides salmedatabase, er korrekturlest og gjennomgått av respektive rettighetshavere, slik at brukeren kan føle seg trygg på at det er en godkjent versjon.
  • Salmedatabasen kan brukes så vel i gudstjenester som andre samlinger og konfirmantundervisning.

 
Priser baserer seg på antall gudstjenester per år og snittbesøkende ut fra Kirkerådets statistikk. For å finne pris for deres menighet, velg PRISER / BESTILLING i toppmenyen.